‘n Kwaai jaar saam met die ATKV!

Stop, dink, doen! Kom ons leer dit nou…

SBP31

 

Na Story Team en die ATKV se leierskapsprojekte, behoort ongeveer 5 000  leerders in die Overberg dié slagspreuk uit volle bors te kan kletsrym. Vir leerders in Gansbaai, Hermanus, Stanford, Kleinmond, Caledon, Botrivier en Grabouw is leierskap deesdae meer as blink motors en kwaai cellphones. Dis nie meer net deel van ‘n leerderraad se portefeulje nie, maar ‘n moontlikheid vir elke leerder – skaam, bekkig, slim, versigtig… solank hy/sy die moed het om nuwe vaardighede aan te leer en te slyp. Leierskap is immers ‘n vaardigheid.

Dit is wat Story Team doen: ons ondersoek sosiale- en lewensvaardighede deur middel van teater en drama. Die kreatiewe, veilige omgewing van teater kan ‘n wêreld van nuwe moontlikhede ontsluit. Tydens vertonings kry leerders die geleentheid om swak leierskap in aksie te beleef en die effek van goeie kommunikasie te beproef.

 Leerders neem nie net karakters op die verhoog waar nie, maar kry ook na afloop van die vertoning die geleentheid om die gebeure in die storie te bespreek, en die karakters se optrede te analiseer.

“Ek verstaan nou onse meneer is ‘n goeie leier, want dis belangrik vir hom dat ons die werk reg verstaan”- leerder by Botrivier Primêr

Die konsep van leierskap word ‘n werklikheid in die leerders se alledaagse wêreld, omdat parallelle getrek word tussen die karakters se optrede en bekendes in die leerders se lewe s’n. Gedurende die fassilitieringsessie word goeie en slegte karaktereienskappe byvoorbeeld besrpeek, en identifiseer die leerders effektiewe leierseienskappe.

Dit is keer op keer opvallend dat ‘n teoretiese konsep, bv. “hardwerkend”eers werklik vir die leerders definieerbaar word as dit visueel gedemonstreer word:

Wanneer  die akteurs vra “wat beteken hardwerkend?” sal die leerders gewoonlik antwoord: “Dit beteken om hard te werk”, maar wanneer die akteurs ‘n scenario uitspeel van iemand wat bv. hard werk ten spyte van siekte, kan die leerders verduidelik: “hardwerkend beteken om hard te werk al is jy siek of nie lus nie…” (Dit bevestig weer die effektiwiteit van teater om selfs skolastiese kennis oor te dra en te versterk.)

“Ons is so bly julle het van ons ook onthou!” – opvoeder by De Bron

Danksy die borgskap van die ATKV kon ons die program met baie besonderse gemeenskappe deel. Die waardering was duidelik by meeste van die opvoeders en leerders in die meer plattelandse areas. Baie van die leerders in die skole is afhanklik van voedingskemas net om ‘n daaglikse bord kos te kry, so ‘n ekstra geldjie vir ‘n teater-produksie is taboe.

Die opwinding en positiewe terugvoer na afloop van  die program in hierdie areas was so oorweldigend, dat daar by ons geen twyfel is dat ons tesame met die ATKV ‘n groot verskil kan maak nie. Daar is groot , groot groepe leerders in geweldig agtergeblewe gebiede wat visuele, ouditiewe en fisiese stimulasie nodig het om effektief te leer. Teater is beslis ‘n stap in die regte rigting.

Story Team is oral verwelkom.  Soms het ons op verhoë gespeel, soms in klaskamers, selfs eenkeer buite in die wind, maar altyd was die akteurs, 200 leerders en klompie onderwysers vir ‘n wonderlike 45 minute saam met Keiser Krullebol in sy malle troonkamer. Selfs die meer teoretiese fassiliteringsessie was elke keer groot pret! Dit is vir ons ‘n groot plesier en passie om met die jeug van ons omgewing te werk en ‘n positiewe impak op hulle lewens te kan maak. Ons glo in die potensiaal van kinders, en in die in die mag van kennis. En natuurlik, die wonder van teater om die twee bymekaar te bring.

Change

This is a vibrant time for us. Our business is alive and kicikin’ with new little members to our story family, the Overberg is covered with our touring truck’s tracks…

grondpad Ceres kerk Oop pad

But we are not the only ones bejizzling with energy. Our country is streaming the vibes of its people. We are burning and begging for water from the outside, but we are anxiously shuffling on the rushing tide from below.

Stormsee

Something is happening, change is coming…

Change has always been there, ready for the taking. Even taken by some. But now it has built up under the surface of our understanding of the rainbow.

reenboog

Many seasons’ evaporated forgives and forgets have condensed under the coarse earth of our organic truth: everything must change.

How?

That’s the easiest and the hardest part. For everything to change, you need only change yourself. And if you are comfortably set in your ways, or have given up trying to be someone you’re not, there is still hope! Your willingness to make that change is the first step, and then the Truth will set you free. Do it. Take the change. Take charge and let it happen.

Sounds strange, doesn’t it? Taking charge while letting go at the same time. It’s like the waves of the ocean, rolling in and out; everchanging while essentially remaining the same. What a story! We are all vibrating with the possibility to tell an unforgettable tale of triumph and change.

See

Break time, dream time, us-time

The drama kids explored movement, space and sound, and even started to do quick improvs!

We are so thankful to celebrate the end of a super busy and blessed first quarter. It is time to take a break, read a book and reconnect with family. Just chill…

George en Tara-Lee visualiseer 'n wereld sonder toetse.

George en Tara-Lee visualiseer ‘n wereld sonder toetse.

Ariska

Ariska en Alexandra ruik heelrike Ouma-beskuit

Nina droom van turkoois kamers

Nina droom van turkoois kamers

Holly imagines a forest with glittery pink trees.

Holly imagines a forest with glittery pink trees.

About Leadership

If you were a teen in the late 80’s and early 90’s, you’ve probably also been boxed into one of the four personality quadrants: sanguine, melancholic, phlegmatic or choleric. And lo and behold if you didn’t fit the choleric mold, because then leadership was definitely not in your future! And we know what happens if we believe we are – or not –  something…

That is how I became the perfect follower. For years I worked hard at moulding my emotional tendencies into something resembling the choleric, and was always very aware of the Frankensteinish outcome.

And then I realised leadership has little to do with personalities, and more with attitudes. Attitudes based on characteristics that one can acquire. Yes, you can learn it. And of course practise it.

That is what we aim to do with our TIE-programme , sponsored by the ATKV. We use the all-encompassing art of theatre to demonstrate the concept of leadership, and open up a conversation about it. Because we live in a country of hope, with young people ready and hungry to reclaim their potential; to awaken to their slumbering leadership.

So who is a leader?

One of the guys?

One of the guys?

The hard worker or the rebel?

The hard worker or the rebel?

A leader is a person who takes responsibility for his decisions and acts with everyone’s best interests at heart. He can stop, think and then do the right thing. A leader might look like this:

Learners from De Bron in Stanford

or Learners from De Bron in Stanford

Learners from Gansbaai Laerskool

Learners from Gansbaai Laerskool

Gansbaai Primer

Gansbaai Primer

and Laerskool Okkie Smuts

and Laerskool Okkie Smuts in Stanford

Times have changed. Your personality doesn’t include or exclude you from a leadership position, only your willingness to learn and practice the necessary skills.

StoryTeam celebrates Youth Theatre Day in Hawston

What an inspiring day! Theatre and drama bring people together. When we get an opportunity to discard our inhibitions and explore the magnificently Possible, magic happens. Reluctantly at first…

What to expect?

What to expect?

Sherman Pharo encourages the learners.

Sherman Pharo encourages the learners.

The StoryTeam crew explain a few things.

The StoryTeam crew explain a few things.

And then things started to happen!

IMG_1979IMG_1982 IMG_1983

Five, four three, two, action!

IMG_1986 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1989 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1992

Improv too!

IMG_1995 IMG_1996 IMG_1997 IMG_1998

And then we toned it down to find out where we are and where we want to go.

IMG_2012 IMG_2013 IMG_2014 IMG_2015

The stage is set for our stories to begin. Until next time! Thank you Shirley and Sherman!

Om ‘n prys te wen

Die Fleur du Cap Teaterpryse is gisteraand uitgedeel. Ons was seker nie die enigste teatermakers wat heimlik gewonder het of daar nie tog ‘n moontliheid is nie…

Ydelheid! Hoekom wil mens pryse hê vir die werk wat jy doen? Wie is in elk geval belangrik genoeg om te besluit of jou werk ‘n toekenning waardig is?

O, maar jy weet mos waaroor dit gaan. Ons ou sterflinge se ewige eksistensiële probleempie: erkenning. Erken my; indien nie vir wie ek is nie, dan ten minste vir wat ek doen. As iemand anders beaam het dat ek die moeite werd is, glo ek dit ook makliker. Ons wil tog almal “van geweet wees,” man!

So sit ek hier en wonder hoe binne my bereik so ‘n prysie dan nou is. Ek skuif my begeerte na die eenkant toe, en sit my oeuvre een-een op die weegskaal. Die outjies is nie gans en al lig in die broek nie, maar ek weet met my weter: hier is nog baie lood in my potlood. Baie planne wat geslyp kan word om ‘n prys te verdien.

En daar het jy dit! Verdien. Dit is maar hoe dit is, né.

Veels geluk aan een en elk. Meneer Marthinus, salut!

The Arts Working Together

We are excited about arts initiatives in the Western Cape!

Art is life. It is an attempt to create some sort of harmony from severe diversity. A canvas covered in colour speaks to that space inside us where our truth is nurtured. Bodies in motion inspire onlookers to recognise their own mobility, and we all know that music is the universal language. Imagine the powerful effect if all the arts could be combined, and imagine if audiences could be inspired to take part in the recreation, exploration and performance of life!

ade foto

The Cape Town Youth Orchestra

That is what the Artscape Theatre Centre is doing. 18 February saw the launch of Education, Skills Development and Youth Programmes. The youth of the western cape is truly making a difference: children reach impossible dreams and are empowered to inspire others in their communities. They are sharing their skills and stories to make art. They showcase the possibilities of life. Of unity. Diversity. Of harmony.

ade foto3

Storiemakers never die

 

 

andre p 4

 

André P. Brink left us on Friday and we feel deprived. Deprived of a timeless, courageous spirit. He told us what we didn’t want to know, but are so glad that we do know now.

“Woorde is nog daar, ek moet skryf,” he told his wife.

And that is what why we morn the loss, but celebrate the legend. We will never know what stories were still hidden in his pen, but we’ll never forget the characters and lives he leaves behind.

The significance of a storymaker is in the truth he leaves behind. The stories that make us recognize ourselves and feel compassion for our neighbours. It makes us see the potential that lies beneath the surface of every person we encounter. It makes us contemplate the value of our own stories, and gives us the courage to share it too.

“Om hierdie liggaam met sy ledemate – selfs met die kneusplekke wat oorgebly het, selfs met die behoue pyn – jaloers te bewaar, maagdelik vir die dood wat dit moet neem.” (Kennis van die Aand, Andre P. Brink)

Who makes your house a home?

What is a story without characters? Unthinkable, not doable, impossible! Just imagine a home without people…

Think of the characters who make your house a home…

IMG_1901 IMG_1902

Characters are figures in stories, written for a very specific purpose. Without each character doing his particular bit, the story cannot continue. Weather you are a warrior, peacemaker, mother or child, do your bit so that the story can move into fruition.

“So bad characters can’t help that they’re bad?”

Well, all characters have some sort of history. It’s like their own personal story that started when they were born, and will carry on until they die. When we explore characters more deeply, we often find that they behave in a way that reflects their life-story.

“So baddies cannot help that they’re bad?”

That is why stories are important: we can begin to understand why certain characters behave in certain ways, and we can see what the consequences of that behaviour is. If the character chooses to behave differently, he will be treated differently. So baddies act from within a bad place in their life story, but they always have a choice to change their behaviour into something good. And that is where conflict, suspense and aha! moments are made! Where stories can get happy endings.