‘n Kwaai jaar saam met die ATKV!

Stop, dink, doen! Kom ons leer dit nou…

SBP31

 

Na Story Team en die ATKV se leierskapsprojekte, behoort ongeveer 5 000  leerders in die Overberg dié slagspreuk uit volle bors te kan kletsrym. Vir leerders in Gansbaai, Hermanus, Stanford, Kleinmond, Caledon, Botrivier en Grabouw is leierskap deesdae meer as blink motors en kwaai cellphones. Dis nie meer net deel van ‘n leerderraad se portefeulje nie, maar ‘n moontlikheid vir elke leerder – skaam, bekkig, slim, versigtig… solank hy/sy die moed het om nuwe vaardighede aan te leer en te slyp. Leierskap is immers ‘n vaardigheid.

Dit is wat Story Team doen: ons ondersoek sosiale- en lewensvaardighede deur middel van teater en drama. Die kreatiewe, veilige omgewing van teater kan ‘n wêreld van nuwe moontlikhede ontsluit. Tydens vertonings kry leerders die geleentheid om swak leierskap in aksie te beleef en die effek van goeie kommunikasie te beproef.

 Leerders neem nie net karakters op die verhoog waar nie, maar kry ook na afloop van die vertoning die geleentheid om die gebeure in die storie te bespreek, en die karakters se optrede te analiseer.

“Ek verstaan nou onse meneer is ‘n goeie leier, want dis belangrik vir hom dat ons die werk reg verstaan”- leerder by Botrivier Primêr

Die konsep van leierskap word ‘n werklikheid in die leerders se alledaagse wêreld, omdat parallelle getrek word tussen die karakters se optrede en bekendes in die leerders se lewe s’n. Gedurende die fassilitieringsessie word goeie en slegte karaktereienskappe byvoorbeeld besrpeek, en identifiseer die leerders effektiewe leierseienskappe.

Dit is keer op keer opvallend dat ‘n teoretiese konsep, bv. “hardwerkend”eers werklik vir die leerders definieerbaar word as dit visueel gedemonstreer word:

Wanneer  die akteurs vra “wat beteken hardwerkend?” sal die leerders gewoonlik antwoord: “Dit beteken om hard te werk”, maar wanneer die akteurs ‘n scenario uitspeel van iemand wat bv. hard werk ten spyte van siekte, kan die leerders verduidelik: “hardwerkend beteken om hard te werk al is jy siek of nie lus nie…” (Dit bevestig weer die effektiwiteit van teater om selfs skolastiese kennis oor te dra en te versterk.)

“Ons is so bly julle het van ons ook onthou!” – opvoeder by De Bron

Danksy die borgskap van die ATKV kon ons die program met baie besonderse gemeenskappe deel. Die waardering was duidelik by meeste van die opvoeders en leerders in die meer plattelandse areas. Baie van die leerders in die skole is afhanklik van voedingskemas net om ‘n daaglikse bord kos te kry, so ‘n ekstra geldjie vir ‘n teater-produksie is taboe.

Die opwinding en positiewe terugvoer na afloop van  die program in hierdie areas was so oorweldigend, dat daar by ons geen twyfel is dat ons tesame met die ATKV ‘n groot verskil kan maak nie. Daar is groot , groot groepe leerders in geweldig agtergeblewe gebiede wat visuele, ouditiewe en fisiese stimulasie nodig het om effektief te leer. Teater is beslis ‘n stap in die regte rigting.

Story Team is oral verwelkom.  Soms het ons op verhoë gespeel, soms in klaskamers, selfs eenkeer buite in die wind, maar altyd was die akteurs, 200 leerders en klompie onderwysers vir ‘n wonderlike 45 minute saam met Keiser Krullebol in sy malle troonkamer. Selfs die meer teoretiese fassiliteringsessie was elke keer groot pret! Dit is vir ons ‘n groot plesier en passie om met die jeug van ons omgewing te werk en ‘n positiewe impak op hulle lewens te kan maak. Ons glo in die potensiaal van kinders, en in die in die mag van kennis. En natuurlik, die wonder van teater om die twee bymekaar te bring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s